Ondernemers

U bepaalt zelf welke zaken u aan mij uitbesteedt.

Als u dat wilt, kan ik de volledige administratie voor u verzorgen, van het inboeken van alle financiële handelingen van uw bedrijf, het doen van de aangiftes omzetbelasting (en loonbelasting) tot en met het opstellen van de jaarrekening en het doen van uw jaarlijkse belastingaangifte. Met andere woorden: u levert mij de zogenaamde schoenendoos met stukken en ik zorg ervoor dat een en ander een overzichtelijke en correcte administratie wordt.

U kunt ervoor kiezen om lopende het boekjaar zelf de administratie te verzorgen, waarbij u ook zelf de btw-aangiftes doet. Vervolgens laat u mij aan het eind van het jaar de controle hierover uitvoeren, de jaarrekening voor u opstellen en uw belastingaangifte(s) verzorgen.

Vindt u het wenselijk dat uw administratie bij u op locatie aanwezig blijft, dan kan ik ook bij u komen om een en ander op uw adres te verzorgen.

Indien u personeelsleden in dienst heeft, dan kan ik ook de salarisadministratie voor u verzorgen.

Heeft u hulp nodig in verband met bij voorbeeld  het wegwerken van achterstanden binnen uw administratie of om tijdelijke afwezigheid van een van uw werknemers op te vangen? Aan die vraag kan ik ook voldoen, want inhuur op freelance basis is ook mogelijk.

Kortom, er is veel mogelijk. En dit alles tegen scherpe tarieven.